هنر زندگی | مشاوره روانشناسی

هنر زندگی اولین سامانه مشاوره روانشناسی در زمینه مشاوره خانواده ، مشاوره روانشناسی ، مشاوره تربیت کودک ، مشاوره ترک اعتیاد، مشاوره شخصیت شناسی و...

هنر زندگی | مشاوره روانشناسی

هنر زندگی اولین سامانه مشاوره روانشناسی در زمینه مشاوره خانواده ، مشاوره روانشناسی ، مشاوره تربیت کودک ، مشاوره ترک اعتیاد، مشاوره شخصیت شناسی و...

هنر زندگی | مشاوره روانشناسی

هنر زندگی اولین سامانه مشاوره روانشناسی در زمینه مشاوره خانواده ، مشاوره روانشناسی ، مشاوره تربیت کودک ، مشاوره ترک اعتیاد، مشاوره شخصیت شناسی و... . هنر زندگی اولین سامانه مشاوره روانشناسی تخصصی کشور با مجرب ترین مشاوران روانشناسی پاسخگوی سوالات و مشکلات شما در زمینه های مشاوره خانواده ، ازدواج ، طلاق ، تربیت کودک ، جوانان ، مهارت های ارتباطی ، ترک اعتیاد ، مشاوره روانشناسی ، روان درمانی و ... می باشد. به امید زندگی شاد و سالم برای یکایک مردم ایران...

پیوندها
  • ۰
  • ۰

بستر شکل گیری فلسفه و درمان وجودی، نسل بعد از جنگ جهانی اول و جستجو برای معنی بعد از ویرانی جنگ جهانی دوم بود. درمان وجودی ابتدا به عنوان یک فلسفه و بعد روان درمانی به سوالهایی حول زندگی و مرگ پرداخت. لودویگ بینزوانگر اولین متخصص بهداشت روانی بودکه بر ماهیت وجودی روان درمانی تاکید کرده و دیدگاهی پدیدار شناسانه داشت. وجودنگرهای دیگری چون وانگر تحت رهنمود فیلسوف دانمارکی کی یرکگارد بودند. مدارد باس نیز دومین پیشگام بانفوذ روان درمانی وجودی و رولو می بانفوذترین درمانگر وجودی در ایالات متحده بوده است. کتب رولو می با عناوین معنی اضطراب ؛ وجود ؛ عشق و اراده ؛ کشف هستی جزو پرفروش ترین کتب در زمینه درمان وجودی بوده اند.


برای دریافت مشاوره در زمینه روان درمانی و اتخاذ یک روش درمان مناسب می توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی حامی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت از کل کشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگیرید.

نظریه شخصیت درمان وجودی

وجودنگرها شخصیت را نوعی فرایند شکل گیری می دانند که ثابت نیست و با صفات به خصوصی مشخص نمی شود. با تعریف آن ها "وجود" جلوه ای از بودن در دنیاست. وجودنگرها دوگانگی بین ذهن، بدن، تجربه و محیط را قبول ندارند. چرا که باور دارند این مفاهیم توسط خود شخص آفریده می شوند و از نظر پدیدارشناسی دنیایی که با آن ارتباط برقرار می کنیم را برداشت خود ما می دانند. از نظر وجودنگرها ارتباط در سه سطح اتفاق می افتد: بودن در طبیعت / بودن با دیگران / بودن برای خویشتن

-بودن با دیگران: وقتی با دیگران هستیم می دانیم آنها موجودات آگاهی هستند و می توانند بیاندیشند و ما را مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهند. این مساله می توان باعث ترس از دیگران شود تا جایی که بخواهیم از آنها بگریزیم یا ساکت باشیم تا چیزی از خودمان را برملا نسازیم. یا ممکن است فکر دیگران را پیش بینی کنیم و رفتار خود را طوری هدایت کنیم که بر آنها بهترین تاثیر را داشته باشیم.

-بودن با خویشتن: از دید وجودنگرها بودن با خویشتن برای رسیدن به زندگی آگاهانه و آفریدن وجودی سالم پراهمیت است اما این اشتغال ذهنی هم تاوانی دارد.

-بودن در طبیعت: از نحوه ارتباط انسان با محیط پیرامونش و میزان پذیرش طبیعت و احترام به آن می گوید.

درمانگران وجودی معتقدند برای آفریدن وجودی سالم باید بهترین راه بودن با طبیعت و بودن با دیگران و بودن با خودمان را انتخاب کنیم و بهترین گزینه اصیل بودن است.

مفهوم اصیل بودن در دیدگاه وجودی

وجود اصیل, گشودگی به طبیعت و دیگران و خودمان است. گشودگی یعنی فرد اصیل آگاه است و چیزی را از خود پنهان نمی کند و آزادی خودانگیخته ای برای بودن با دیگران دارد. چیزی را از خود برملا نمی کند که با آن مغایر باشد. وجود اصیل در هر سه سطح هستی تعارضی ندارد و یکپارچه و متصل است.

اولین منبع اضطراب در دیدگاه وجودی

آگاهی ما درباره این که زمانی باید بمیریم، و نیستی در انتظار ماست، یک اضطرابی را در همه ما ایجاد می کند. در واقع آگاهی از مرگ در ما ایجاد اضطراب وجودی می کند. از نظر وجودنگرها اغلب مشکلات روانی بشر ناشی از رویارو شدن با همین جلوه های نیستی و متعاقبا اضطراب وجودی است.

فاعل بودن در درمان وجودی

درمان وجودی نیاز به عمل کردن را جز جداشدنی از وجود می داند. برای هر فعلی باید انتخابی اتفاق بیوفتد و هر انتخابی مسئولیتی به دنبال دارد و هر مسئولیتی اضطراب آور است. آگاهی از اینکه ما افراد آزادی هستیم که انتخاب می کنیم و در برابر این انتخابها هم مسئول هستیم در ما ایجاد اضطراب می کند.

ریشه های اضطراب از دیدگاه وجودی

تهدید به بی معنایی پیشامد دیگری است که منجر به اضطراب می شود. این اضطراب, موجب جهت گیری زندگی ما برای انجام کارهای معنی دار می شود. اگر در زندگی معنی نباشد نیرویی هم برای تصمیم گیری و عمل وجود ندارد. انزوا و تنهایی هم در این دنیا وضعیت دیگری برای ایجاد اضطراب است. 

نظریه آسیب شناسی درمان وجودی

- دروغ گفتن اساس  آسیب روانی است.

- ما از راه دروغ گفتن از نیستی فرار کنیم تا اجازه تجربه اضطراب وجودی را به خود ندهیم.

-دو انتخاب داریم : مضطرب شدن یا دروغ گفتن.

- دروغ گفتن به اضطراب روان رنجور منجر می شود.

-اضطراب روان رنجور پاسخی بدلی به هستی است در حالی که اضطراب وجودی پاسخی صادقانه به نیستی است.

- اضطراب روان رنجور به عمل کردن طبق اضطراب منجر می شود.

- نشانه های آسیب روانی در واقع مفعول کردن خودمان است.

- آسیب روانی با تاکید زیاد بر یک سطح وجود به بهای سطوح دیگر مشخص می شود.

- دروغ گفتن در هر سطح وجودی می تواند روی دهد.

- رایج ترین سطح دروغ گفتن به دیگران است. با تصویر غلطی که از خود به دیگران نشان می دهیم.

- از طریق دروغ گفتن تماس خود را با منبع رهنمود شخصی خویش یعنی قصدمندی خود را از دست می دهیم. قصدمندی آفریدن معنا ومبنای هویت ماست. قصدمندی ما مستلزم موضع گیری در زندگی است.

نظریه فرایندهای درمان وجودی

_دروغ گفتن منبع آسب روانی است صداقت راه حل برطرف کردن نشانه هاست. پس اصالت هدف روان درمانی وجودیاست. بالا بردن آگاهی یکی از فرایندهای مهم است که افراد از طریق آن به جنبه هایی از دنیا و خودشان پی می برند که با دروغ گفتن مخفی مانده اند. در درمان وجودی به فنون اهمیتی داده نمی شود، زیرا تکنولوژی فرایند مفعول کردن است. وجودنگری به رابطه اصیل بین درمانگر و درمانجو تاکید دارد.

چند نکته

- نیستی زمینه است که شکل هستی در برابر آن آفریده می شود.

- بی معنایی زمینه ای است که معنی را می توان در برابر آن درک کرد.

- شکل هستی ما هشیار, انتخاب شده و آزاد است.

- ما در زندگی روزمره هستی را به صورت فاعل بودن خود تجربه می کنیم که به موجب آن فاعل یا عامل فعال در هدایت کردن زندگی خویش هستیم. نیستی به صورت مفعول بودن ما تجربه می شود که به موجب آن تنها مفعولهایی هستیم که به وسیله نیروهای غیر ارادی خود هدایت می شویم.

- ما به عنوان فاعلی هشیار، انتخاب کننده و گشوده فقط از طریق مواجه شدن با اضطراب وجودی و جان به در بردن از آن می توانیم معنا یابیم.

- اجتناب کردن از اضطراب وجودی به معنی اجتناب ورزیدن از نیستی در شکل های مختلف آن است.

- اجتناب کردن از انتخاب و اضطراب به معنی آن است که نتوانسته ایم فاعل انتخاب کننده باشیم.

- هستی اصیل فقط در زمان حال وجود دارد.

-فرایند درمان وجودی مبتنی بر بالا بردن آگاهی و بینش است.

-درمان وجودی در گروه درمانی و درمان انفرادی نیز به کار برده می شود.

-درمان وجودی نیز مانند رفتار درمانی، روانکاوی، درمان های شناختی رفتاری، واقعیت درمانی و دیگر روش ها یک نوع رویکرد درمانی است.

برای دریافت مشاوره در زمینه روان درمانی و اتخاذ یک روش درمان مناسب می توانید با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی حامی هنر زندگی از طریق تلفن ثابت از کل کشور با شماره 9099075228 و از تهران با شماره 9092305265 تماس بگیرید.

خدمات مرکز مشاوره تلفنی خانواده هنر زندگی

 

  مرکز مشاوره روانشناسی تلفنی خانواده هنر زندگی با بهره مندی از کادر مجرب خدمات خود در زمینه مشاوره تلفنی خانواده با موضوعاتی شامل مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره دوستی دختر و پسر،  مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره دوستی‌های پیش از ازدواج،  مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره دوران نامزدی، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره اعتیاد، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره همسریابی مشاوره خانواده تلفنی با موضوع مشاوره ازدواج، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره قبل از ازدواج، مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره زندگی مشترک،  مشاوره تلفنی خانواده با موضوع مشاوره جنسیمنبع: روان درمان وجودی چیست؟

  • ۹۷/۰۸/۳۰
  • هنر زندگی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی